główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o. o.

Znak Sprawy: DAK/20/2017

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: ogłoszenia DAK/19/2017 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) „Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. ” (jako inwestor zastępczy).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.500 KB
artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.

Znak Sprawy: DAK/19/2017

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. ” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola ( jako inwestor zastępczy ).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: ogłoszenia DAK/18/2017 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) „Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. ” (jako inwestor zastępczy).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.

Znak sprawy: DAK/18/2017

artykuł nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.

Znak sprawy: DAK/17/2017

artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. ” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola w imieniu ( jako inwestor zastępczy ).

Nasz znak: DAK/11/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

Nasz znak: DAK/10/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 23.000 KB
artykuł nr 10

ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zapytania do przetargu nieograniczonego na wymianę okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 ogłoszenie numer 95331-2017 z dnia 09.06.2017 DAK/10/2017.

Załączniki:
Treść zapytań 21.500 KB
artykuł nr 11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Wąska 11 m. 12 i 13 w Zduńskiej Woli zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 ( jako inwestor zastępczy).

Nasz znak: DAK/06/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Pomorska 9 m.16 w Zduńskiej Woli zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 ( jako inwestor zastępczy).

Nasz znak: DAK/04/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Łaska 41 m.6 w Zduńskiej Woli zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 ( jako inwestor zastępczy).

Nasz znak: DAK/05/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Dąbrowskiego 1 w Zduńskiej Woli. Etap I” Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. We Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości „Dąbrowskiego 1” zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Nasz znak: DAK/09/2017

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 15

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.

Znak sprawy: DAK/11/2017

artykuł nr 16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: ogłoszenia DAK/03/2017 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) „Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. ”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 20.500 KB
artykuł nr 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

Nr sprawy: DAK/10/2017

Ogłoszenie nr 95331-2017 z dnia 2017-06-09

UWAGA: W załącznikach jest plik z odpowiedziami na często powtarzające się pytania.

artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : ”Roboty rozbiórkowe budynku oficyny na ulicy Kościelnej 18 w Zduńskiej Woli ” zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Nasz znak: DAK/08/2016

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : ”Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego na ulicy Kościelnej 18 w Zduńskiej Woli ” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Nasz znak: DAK/07/2016

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Dąbrowskiego 1 w Zduńskiej Woli. Etap I” Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Znak Sprawy: DAK/09/2017

Załączniki:
Treść zapytania 93.000 KB
artykuł nr 21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty rozbiórkowe budynku oficyny na ulicy Kościelnej 18 w Zduńskiej Woli

Znak Sprawy: DAK/08/2017

Załączniki:
Treść zapytania 98.000 KB
Projekt rozbiórki 71.246 KB
Zdjęcie 1 215.408 KB
Zdjęcie 2 234.925 KB
Zdjęcie 3 187.044 KB
artykuł nr 22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego na ulicy Kościelnej 18 w Zduńskiej Woli

Znak Sprawy: DAK/07/2017

Załączniki:
Treść zapytania 99.500 KB
Projekt rozbiórki 246.281 KB
Zdjęcie 1 179.504 KB
Zdjęcie 2 201.426 KB
Zdjęcie 3 218.126 KB
artykuł nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Wąska 11 m. 12 i 13 w Zduńskiej Woli

Znak Sprawy: DAK/06/2017

artykuł nr 24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Łaska 41 m.6 w Zduńskiej Woli

Znak Sprawy: DAK/05/2017

artykuł nr 25

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia ulica Pomorska 9 m.16 w Zduńskiej Woli.

Znak Sprawy: DAK/04/2017

artykuł nr 26

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o.

Znak Sprawy: DAK/03/2017

artykuł nr 27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : ”Remont elewacji od ul. Łaskiej i Dąbrowskiego, częściowa wymiana stolarki okiennej we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości „Dąbrowskiego 1”, 98-220 Zduńska Wola” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 24.000 KB
artykuł nr 28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont elewacji od ul. Łaskiej i Dąbrowskiego, częściowa wymiana stolarki okiennej we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości „Dąbrowskiego 1”, 98-220 Zduńska Wola.

Ogłoszenie nr 51602 - 2017 z dnia 2017-03-25 r.

artykuł nr 29

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - usługi

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli