główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Łaska 17 (w podwórzu) Plac Wolności 1 Plac Krakowski 12 Królewska 8 Kościelna 8 Ceramiczna 10 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:01

2. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Tożsamość administratora Administratorem danych jest: TBS - Złotnicki Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8 Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@tbs-zlotnicki.pl, dane pod adresem http://www.bip.tbs-zlotnicki.akcessnet.net lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez ema...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:06

3. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/VII z dnia 25.03.2019 r. Zarząd ogłasza postępowanie konkursowe w trybie konkurencyjnym na dokonanie audytu Spółki w zakresie: „Funkcjonowania w Spółce zamówień publicznych i efektywności zarządzania w dotychczasowej strukturze organizacyjnej”. Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 10:00

4. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. Zawiadomienie dotyczy wyboru oferty w zakresie Pakietu nr V.

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 17:03

5. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 02.04.2019 r. do godz 14.15 nie wpłynęła żadna oferta.

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 17:01

6. Dane teleadresowe

Dane ogólne

<> TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z O.O. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola tel./fax 43 823 24 49 tel. 43 823 22 58 NIP : 829-15-71-466 REGON : 731021921 KRS : 0000127946 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 098 000,00 PLN e-mail : sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

Utworzony: 2003-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-03-29 15:35

7. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługi

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. Nr sprawy: 2/2019

Utworzony: 2019-03-25 | Zmodyfikowany: 2019-03-25 16:57

8. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 22.03.2019 r. do godz 14.15 nie wpłynęła żadna oferta.

Utworzony: 2019-03-25 | Zmodyfikowany: 2019-03-25 16:46

9. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługi

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. UWAGA: termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 22 marca 2019 r. o godz. 14.15. Nr sprawy: 1/2019

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 17:31

10. Dyrektorzy i kierownicy

Sławomir Fogel – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami poczta: sfogel@tbs-zlotnicki.pl Janusz Żołyniak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami poczta: jzolyniak@tbs-zlotnicki.pl Renata Pacewicz - Główny Księgowy poczta: rpacewicz@tbs-zlotnicki.pl Barbara Filipiak - Kierownik Działu Administracji Nieruchomościami poczta: bfilipiak@tbs-zlotnicki.pl Elżbieta Witczak - Kierownik Działu Organizacyjnego poczta: ewitczak@tbs-zlotnicki.pl Wiesław Majkowsk...

Utworzony: 2003-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 17:48

11. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Łaska 17 (w podwórzu) Plac Wolności 1 Plac Krakowski 12 Getta Żydowskiego 48 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 15:19

12. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych: Dąbrowskiego 3 Kościelna 3 Łaska 17 (w podwórzu) Plac Wolności 1 Plac Krakowski 12 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 09:10

13. Zarząd

Skład

Romuald Bosakowski - Prezes Zarządu poczta: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

Utworzony: 2003-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 10:44

14. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

- Magdalena Szablewska-Gmerek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Adam Rychlik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Elżbieta Witczak - Sekretarz Rady Nadzorczej ewitczak@tbs-zlotnicki.pl - Małgorzata Andrzejewska - Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Pluta - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2005-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 11:59

15. Rok 2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o.

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 11:56

16. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja dachów budynków komunalnych".

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-01-30 10:44

17. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – Etap II Nawiewniki okienne – dostawa i montaż w oknach w budynkach zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 10:07

18. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia".

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 15:04

19. Rok 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miasto Zduńska Wola: Termomodernizacja dachów budynków komunalnych. Ogłoszenie nr 656092-N-2018.

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-19 16:37

20. Rok 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych: Dąbrowskiego 3 Kościelna 3 Łaska 17 (w podwórzu) Plac Wolności 7A Plac Krakowski 12 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 10:11