główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana okien - dostawa, demontaż starych i montaż nowych okien w budynkach zarządzanych przez TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 16:00

2. Rok 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie do dnia 23 października 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 będą przyjmowane wnioski na najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Azaliowej 7 w Zduńskiej Woli: Lokal Nr. 1 pow. użytkowa 47,50 m2 ( 2 pokoje z kuchnią ) na parterze ( lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) Zawarcie umowy najmu uwarunkowane jest wpłatą kaucji zabezpieczającej w wysokoś...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 15:20

3. Protokoły i regulaminy

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

REGULAMIN wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" spółka z o. o. w Zduńskiej Woli. Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Regulamin niniejszy ustala zasady wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z o. o. w Zduńskiej Woli, zwanego dalej Towarzystwem. Podstawę prawną regulaminu stanowią: ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa m...

Utworzony: 2006-03-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 15:18

4. Rok 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. "Zaprojektowanie i budowa budynkumieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza"

Utworzony: 2020-10-02 | Zmodyfikowany: 2020-10-02 14:38

5. Rok 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, położonych przy ulicy Konwaliowej 13.

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 18:40

6. Dane teleadresowe

Sprzedamy mieszkania przy ul. Konwaliowej 13

Sprzedamy mieszkania przy ul. Konwaliowej 13 Oferta dotyczy czterech lokali 1-pokojowych z aneksem kuchennym z łazienką z WC o powierzchni od 23,79 do 23,94 m² oraz dwóch lokali 2-pokojowych z kuchnią i łazienką z WC o powierzchni 37,15 i 37,16 m² Cena wywoławcza za 1 m² od 2 200,00 zł do 3 310,00 zł Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 438232449 oraz o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży. AKTUALIZACJA z dn. 18.09.2020 Zarząd Towarzystwa Budownictwa Sp...

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 08:12

7. Rok 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie w technologii prefabrykacji robót budowlanych w ramach zadania Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotn...

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 14:14

8. Rok 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, położonych przy ulicy Konwaliowej 13.

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 18:32

9. Rok 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (I)

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie w technologii prefabrykacji robót budowlanych w ramach zadania Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza. Treść ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Utworzony: 2020-08-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 13:07

10. Rok 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (II)

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie w technologii prefabrykacji robót budowlanych w ramach zadania Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza. Treść ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 13:06

11. Dane teleadresowe

Lista potencjalnych najemców - Konwaliowa 13 i Azaliowa 7

Utworzony: 2020-09-01 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 22:29

12. Rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w Zduńskiej Woli przy ul. Konwaliowej 13. Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 21:57

13. Protokoły i regulaminy

Regulamin postępowania w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

Regulamin postępowania w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego ?Złotnicki? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 14:17

14. Rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji budynku frontowego wraz z rozbiórką klatki schodowej w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 35. Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 17:31

15. Rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji budynku frontowego wraz z rozbiórką klatki schodowej w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 22. Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2020-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 17:29

16. Rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji budynku frontowego i oficyny w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 61. Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 14:43

17. Dane teleadresowe

Dane ogólne

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z O.O. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola tel./fax 43 823 24 49 tel. 43 823 22 58 NIP : 829-15-71-466 REGON : 731021921 KRS : 0000127946 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 588 000,00 PLN e-mail : sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

Utworzony: 2003-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 10:25

18. Rok 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n.w. wolnych lokali użytkowych: Dąbrowskiego 1 - pow. użytkowa 119,00 m2 Łaska 6 - pow. użytkowa 99,16 m2 Łaska 6 - pow. użytkowa 99,16 m2 Łaska 2 - pow. użytkowa 75,34 m2 Plac Wolności 3 - pow. użytkowa 55,09 m2 Łaska 45 - pow. użytkowa 74,28 m2 Kościelna 11 - pow. użytkowa 66,38 m2 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 23:29

19. Dyrektorzy i kierownicy

Adam Buchowicz – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami / Prokurent poczta: abuchowicz@tbs-zlotnicki.pl Renata Pacewicz - Główna Księgowa / Prokurent poczta: rpacewicz@tbs-zlotnicki.pl Barbara Filipiak - Kierownik Działu Administracji Nieruchomościami, Konserwacji i Bieżącego Utrzymania poczta: bfilipiak@tbs-zlotnicki.pl Elżbieta Witczak - Kierownik Działu Organizacyjnego poczta: ewitczak@tbs-zlotnicki.pl Anna Zięba - p.o. Kierownika Działu Zarządzania Inwestycjami / ...

Utworzony: 2003-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 23:47

20. Dane teleadresowe

Przyjmujemy wnioski na najem lokali mieszkalnych przy ul. Azaliowej 7

Zachęcamy do złożenia wniosku na najem następujących lokali mieszkalnych: Azaliowa 7 m 33 pow. użytkowa 28,10 m2 (pokój z aneksem kuchennym) na II piętrze. Zawarcie umowy najmu uwarunkowane jest wpłatą kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 075,26 zł. Azaliowa 7 m 20 pow. użytkowa 53,00 m2 ( 2 pokoje z kuchnią ) na I piętrze. Zawarcie umowy najmu uwarunkowane jest wpłatą kaucji zabezpieczającej w wysokości 5 800,32 zł.” Kto może się ubiegać o najem lokalu mieszkalnego? Jeśli Jesteś osobą...

Utworzony: 2020-04-17 | Zmodyfikowany: 2020-04-17 12:06