główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. "Wykonanie w lokalach mieszkaniowych zasobu miasta prac związanych z budową i przebudową pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o." Dot. 3333/DZI/2019

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 16:58

2. Rok 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie w lokalach mieszkaniowych zasobu miasta prac związanych z budową i przebudową pieców kaflowych w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. Znak sprawy: 3333/DZI/2019

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:53

3. Dyrektorzy i kierownicy

Jan Zbroński – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami poczta: jzbronski@tbs-zlotnicki.pl Renata Pacewicz - Główny Księgowy poczta: rpacewicz@tbs-zlotnicki.pl Barbara Filipiak - Kierownik Działu Administracji Nieruchomościami poczta: bfilipiak@tbs-zlotnicki.pl Elżbieta Witczak - Kierownik Działu Organizacyjnego poczta: ewitczak@tbs-zlotnicki.pl Adam Buchowicz - Prokurent poczta: abuchowicz@tbs-zlotnicki.pl Jarosław Rybczyński - Kierownik Działu Windykacji poczta: jrybczynsk...

Utworzony: 2003-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 14:53

4. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/VII z dnia 25.03.2019 r. Zarząd ogłasza postępowanie konkursowe w trybie konkurencyjnym na dokonanie audytu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli w zakresie: „Funkcjonowania zamówień publicznych i efektywności zarządzania w dotychczasowej strukturze organizacyjnej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z ograniczoną odpowiedz...

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 08:30

5. Akt Założycielski

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst jednolity Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością § 1.1. Stosownie do uchwały nr XII/121/99 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 24 czerwca 1999roku w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając kontrasygnatę Skarbnika Miasta z dnia 7 marca 2000 roku – sygnatura FB.I 302/9/2000 – Krzysztof Jonczyk i Jacek Hillebrand działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej pr...

Utworzony: 2004-03-25 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 23:18

6. Dane teleadresowe

Dane ogólne

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z O.O. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola tel./fax 43 823 24 49 tel. 43 823 22 58 NIP : 829-15-71-466 REGON : 731021921 KRS : 0000127946 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 098 000,00 PLN e-mail : sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

Utworzony: 2003-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-08-16 09:26

7. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Kościelna 11 Szkolna 11 Łaska 41 Plac Wolności 1 Złota 1 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 07:36

8. Dane teleadresowe

Ogłoszenie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościelnej 8 będą przyjmowane wnioski na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Juliusza 4/8 m 15 pow. użytkowa 34,18 m2 (pokój z kuchnią) na parterze.

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 21:51

9. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Kościelna 11 Szkolna 11 Łaska 41 Plac Wolności 7A Złota 1 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-07-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-04 09:29

10. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego: garaż przy ulicy Getta Żydowskiego 7 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 09:45

11. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych: Łaska 2 - dwa lokale Szkolna 11 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 10:09

12. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego: Kościelna 11 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 14:22

13. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Łaska 2 (dwa lokale) Kościelna 11 Kościelna 8 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 22:33

14. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Łaska 2 Łaska 6 Szkolna 11 Kościelna 11 Ceramiczna 10 Łaska 41 Getta Żydowskiego 48 Plac Wolności 7 A Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 14:47

15. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie do dnia 24 maja 2019 r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościelnej 8 będą przyjmowane wnioski na najem lokali mieszkalnych w budynkach: Azaliowa 7 m. 23 pow. użytkowa 28,20 m2 (pokój z aneksem kuchennym) na I piętrze. Konwaliowa 13 m. 4 pow. użytkowa 23,87 m2 pow. (pokój z aneksem kuchennym) na I piętrze.

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 14:42

16. Rok 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: Łaska 17 (w podwórzu) Plac Wolności 1 Plac Krakowski 12 Królewska 8 Kościelna 8 Ceramiczna 10 Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:01

17. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Tożsamość administratora Administratorem danych jest: TBS - Złotnicki Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8 Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@tbs-zlotnicki.pl, dane pod adresem http://www.bip.tbs-zlotnicki.akcessnet.net lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez ema...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:06

18. Rok 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/VII z dnia 25.03.2019 r. Zarząd ogłasza postępowanie konkursowe w trybie konkurencyjnym na dokonanie audytu Spółki w zakresie: „Funkcjonowania w Spółce zamówień publicznych i efektywności zarządzania w dotychczasowej strukturze organizacyjnej”. Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 10:00

19. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. Zawiadomienie dotyczy wyboru oferty w zakresie Pakietu nr V.

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 17:03

20. Rok 2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ubezpieczenie mienia oraz mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 02.04.2019 r. do godz 14.15 nie wpłynęła żadna oferta.

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 17:01