główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wymianę stolarki okiennej PCV w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych
z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 oraz w zasobach własnych Spółki.

 

 

Udział w przetargu wzięły firmy:

 

1. ALBA ekoserwis

ul Sikorskiego 5

41- 922 Radzionków

Cena oferty brutto: 682 713,74 zł

 

 

2. Firma „Professional” s.c.

Wiesław Strach i Elżbieta Strach
Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych

95-071 Aleksandrów Łódzki

ul. Okrężna 15

Cena oferty brutto : 538 865, 64 zł

 

3. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41 – 800 Zabrze

Cena oferty brutto: 605 062,44 zł

 

 

Komisja przetargowa wybrała ofertę oznaczoną nr 2 ponieważ spełnia wymogi zawarte w SWIZ i w ogólnej punktacji otrzymała 10 punktów na 10 możliwych.

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

artykuł nr 4

Sprostowanie !!!

Sprostowanie !!!

 

 

Do przetargu na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 oraz w zasobach własnych Spółki.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli informuje, że treść pkt 14.10 SIWZ zawiera błąd. W treści punktu Zamawiający wymaga by koperta oznaczona była błędnym napisem „Oferta na wymianę stolarki okiennej”. Przetarg dotyczy przetargu na wywóz śmieci i takim napisem powinna być oznaczona koperta. Jeśli jednak na kopertach znajdzie się błędne oznaczenie nie będzie ono traktowane jako błąd.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zduńska Wola 15.11.2010 rok

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wymianę okien i pokryć dachowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Komisja przetargowa na realizację poszczególnych części zamówienia wybrała następujących Wykonawców:

 

Część I – Firma BIS Wiesław Borkowski

Tymienice 94 B

98-220 Zduńska Wola

 

Część II - Firma BIS Wiesław Borkowski

Tymienice 94 B

98-220 Zduńska Wola

 

Część III – P.H. U „Dachbud”

Edward Kucharski

Branica 27

98-220 Zduńska Wola

 

Część IV – Marek Kubiak

ul. Szymanowskiego 6/21

98-220 Zduńska Wola

 

 Udział w przetargu wzięły następujące firmy:

 

 1. ZBIGMA

Marzena Garbarczyk

ul. Skłodowskiej 2 m 9

98-220 Zduńska Wola

Część I – 81 056, 09 zł brutto

Część II – 83 903, 71 zł brutto

 

2. Firma BIS Wiesław Borkowski

Tymienice 94 B

98- 220 Zduńska Wola

Część I – 76 632, 89 zł brutto

Część II – 79 938, 99 zł brutt

 

3. Marek Kubiak

ul. Szymanowskiego 6/21

98-220 Zduńska Wola

Część IV – 71 548, 81 zł brutto

 

4. P.H.U „Dachbud”

Edward Kucharski

Branica 27

98-161 Zapolice

Część III – 12 942,42 zł brutto

Część IV – 77 820, 64 zł brutto

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 oraz w zasobach własnych Spółki.

artykuł nr 7

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Inwestor Zastępczy zawiadamia, że w postępowaniu pod nazwą: Wymiana okien i pokryć dachowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy wpłynęło następujące pytanie: Pytanie: Czy dla okien zawartych w SIWZ (okna ze szprosem pionowym) przewiduje się zastosowanie szprosu m...

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na Wymianę okien i pokryć dachowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W dniu 22.07.2010 roku została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 tys EURO na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli”, której inwestorem jest: Gminą Miasto Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola zwaną „Zamawiającym”, w imieniu której na podstawie Umowy nr 3P/2008 z dnia 3 marca 2008 (z późniejszymi zmianami) o Inwestorstwo Zastępcze z Gminą Miastem Zduńska Wola działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola jako Inwestor Zastępczy (zwanym dalej „Inwestorem Zastępczym”) .Umowa zawarta została z firmą: „ DOM” Jaracz Królikowski Spółka Jawna z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149433 posiadającą NIP 829-000-67-87

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 j...

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. INFORMACJA!!! Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. ul. Kościelna 8 uzupełnia dokume...

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W dniu 14.05.2010 roku została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 tys EURO na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli . Umowa zawarta została z firmą: Zakład Kominiarski „KOMINIARZ” reprezentowany przez Dariusza Wicher, 98-220 Zduńska Wola ul. Dobra 6.

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823 24-49, oraz zasobach własnych spółki

 

Udział w przetargu wzięła następująca firma:

 

Zakład Kominiarski „Kominiarz”

Dariusz Wicher

ul. Dobra 6

98-220 Zduńska Wola

 

 Oferta została uznana za ważną ponieważ spełnia wymogi zawarte w SWIZ i mieści się
w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49, oraz zasobach własnych spółki.

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W dniu 26.02.2010 roku została zawarta umowa do przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 tys EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki. Umowa zawarta została z firmą: INWEMER SYSTEM sp. z o.o. ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybun...

artykuł nr 16

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI"...

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony wartości powyżej 14 000 EURO na...

Odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści załącznika nr 3 SIWZ W dniu 05-02-2010 do siedziby zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści załącznika nr 3 SIWZ do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki. W załą...

artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki z...

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Zmiana w załączniku nr 2 do SIWZ na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki. Na podstawie Ustwy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. Zm.) zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ww. ustawy stawka VAT na założenie ...