główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zawarciu umowy na prowadzenie postępowania...

W dniu 12.10.2006 zawarto umowę na prowadzenie postępownia windykacyjnego dłużników TBS "Złotnicki"sp z o.o. z panem Piotrem Owczarkiem prowadzącym działalność gospodarzczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze "ADFIN" z siedzibą w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 211000eur na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji oraz utrzymywanie czystości na posesjach zarządzanych przez TBS"Złotnicki" sp z o.o.

artykuł nr 3

Publiczny przetarg ustny na najem następujących użytkowych.

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul.Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na najem następujących lokali użytkowych

artykuł nr 4

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na prowadzenie postępowania...

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na prowadzenie postępowania windykacyjnego dłużników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie przebudowy drogi...

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szkolnej 7 w Zduńskiej Woli, zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI”

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU...

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości: „Żytnia 18”, zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOLARKI...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na dostarczenie i montaż stolarki otworowej z PCV w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS "ZLOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZŁOTNICKI” SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA 8, TEL/FAX (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ WĘZŁA CIEPLNEGO

Ołoszenie o zamówieniu na budowę węzła cieplnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości „Chełmońskiego 8” zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, te

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PROWADZENIE POSTĘPOWANIA...

Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie postępowania windykacyjnego dłużników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PROWADZENIE POSTĘPOWANIA...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PROWADZENIE POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO DŁUŻNIKÓW TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZŁOTNICKI” SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA 8, TEL/FAX (0-43) 823-24-49

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu na wywóz śmieci, odpadów...

Ogłoszenie o zamówieniu na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 oraz z zasobów własnych spółki.

artykuł nr 15

Przetarg na najem lokali użytkowych

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul.Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych.