główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z o. o. w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. Oferty winny zawierać cenę i termin wykonania przedmiotowego badania. Prosimy również o wskazanie osoby, która będzie dokonywała badania wraz z jej kwalifikacjami i wykazem firm, które były przez nią badane. Oferty należy kierować na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, bądź składać osobiście w sekretariacie spółki ( budynek A , I piętro ).

Oferty należy składać do dnia 10.11.2015r. Na kopercie należy zamieścić dopisek o następującej treści: „Badanie sprawozdania finansowego”.

Merytorycznych i szczegółowych informacji udzielać będzie p. Renata Pacewicz (nr telefonu: 043 823 24 49 wew.109). Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru biegłego rewidenta spośród złożonych ofert bez podania przyczyny. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta nie podaje do publicznej wiadomości oraz oferentom uzasadnienia wyboru ani danych ofert pozostałych zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Kubiak

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o.o.

w Zduńskiej Woli informuje, że poszukuje w celu zatrudnienia:


 - 1 osoby na stanowisko – Specjalista ds. zarządzania jakością


Wymagania:


- wykształcenie wyższe informatyczne bądź ekonomiczne,

- staż pracy  - minimum 3 lata, 

- posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001,

lub brała udział we wdrażaniu systemu zarządzania jakością i  została w tym temacie przeszkolona,

Zainteresowanych prosimy o składanie aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie spółki przy ul. Kościelnej 8.

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia, w tym płacy będą ustalane indywidualnie.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z.o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że dzień 02.01.2009 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.
Ewentualne awarie proszę zgłaszać pod numerami telefonów:
- 0603503200 - awarie elektryczne
- 0605262992 - awarie hydrauliczne

 

Za niedogodności przepraszamy.

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" spółka z o. o. w Zduńskiej Woli przyjmują oferty od niezależnych biegłych rewidentów na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
Oferty zawierające cenę i termin wykonania przedmiotowego badania należy kierować na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" spółka z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, bądź składać osobiście w sekretariacie spółki  ( budynek A , I piętro ).
Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2008 roku. Na kopercie należy zamieścić dopisek  o następującej treści: "Badanie sprawozdania finansowego".
Merytorycznych i szczegółowych informacji udzielać będzie p. Renata Pacewicz (nr telefonu: 043 823 24 49 wew.110).
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru niezależnego biegłego rewidenta spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
Rada Nadzorcza  dokonując wyboru biegłego rewidenta nie podaje do publicznej wiadomości i oferentom uzasadnienia wyboru ani danych ofert  pozostałych zainteresowanych. 
artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z.o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że z dniem 14 czerwca 2006r. upływa termin składania deklaracji osób wyrażających chęć partycypacji w kosztach budowy mieszkań w budynku przy ul. Azaliowej 7 / Lawendowej 8.

W terminie tym osoby zainteresowane najmem lokalu będą mogły podjąć ostateczną decyzję o wysokości deklarowanej wpłaty, lub uczestnictwie w kosztach budowy. W związku z powyższym TBS "ZŁOTNICKI" sp. z.o.o. prosi o kontakt osoby, które zdecydują się na dokonanie zmian w złożonej dokumentacji.
Jednocześnie informujemy, że nie podpisanie wstępnej umowy o partycypację oraz nie wpłacenie zaliczki na jej poczet do dnia 14.06.2006r. będzie traktoewane jako rezygnacja z uczestnictwa w partycypacji.