główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin postępowania w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

Regulamin postępowania w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego ?Złotnicki? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

Załączniki:
Treść regulaminu 34.947 KB
Załącznik 1 19.880 KB
Załącznik 2 19.726 KB
Załącznik 3 14.008 KB
Załącznik 4 16.516 KB
Załącznik 5 15.634 KB
Załącznik 6 14.931 KB
artykuł nr 2

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o.o. dialogu technicznego, poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:
Treść regulaminu 4.170 MB
artykuł nr 3

Regulamin wynajmu lokali użytkowych

Regulamin wynajmu lokali użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" spółka z o.o. w Zduńskiej Woli

artykuł nr 4

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

REGULAMIN wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.