główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Nadzorczej


- Arkadiusz Gajewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Tomasz Lorenc - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Elżbieta Witczak - Sekretarz Rady Nadzorczej ewitczak@tbs-zlotnicki.pl

- Małgorzata Andrzejewska - Członek Rady Nadzorczej

- Grzegorz Łajs - Członek Rady Nadzorczej