główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Nadzorczej


- Magdalena Szablewska-Gmerek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Adam Rychlik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Elżbieta Witczak - Sekretarz Rady Nadzorczej ewitczak@tbs-zlotnicki.pl

- Małgorzata Andrzejewska - Członek Rady Nadzorczej

- Mirosław Pluta - Członek Rady Nadzorczej