główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Złotnicki”  sp. z o.o.  ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego : 

1. Łaska 55 o powierzchni 42,20 m kw.  Stawka wywoławcza 15,92 zł/m kw., wadium 1.345,00 zł.

oraz przetarg ofertowy na:

2. Pl. Wolności 2 o powierzchni 101,27 m kw.   Stawka wywoławcza 22,50 zł/m kw., wadium 4.000,00 zł.

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wys. 23% oraz opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, śmieci i energię elektryczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie zakładu przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli.

Wymagane wadium należy wpłacić w kasie zakładu pod w/w adresem do godz. 10.00 dnia, w którym odbędzie się przetarg.

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone. Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Posiadamy 10 lokali biurowych przy Ceramicznej 10 – ceny atrakcyjne.