główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : ” „Przebudowa pieców kaflowych w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Zduńskiej Woli” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 23.000 KB
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „Wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. przy ul. Juliusza 18, ul. Juliusza 26 (bud. frontowy), ul. Krótkiej 6, ul. Łaskiej 41 (bud. I lewej oficyny), ul. Sieradzkiej 28 (bud. frontowy), ul. Złotej 1 w Zduńskiej Woli.” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8 ( jako inwestor zastępczy ).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 23.500 KB
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „Wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. przy ul. Juliusza 18, ul. Juliusza 26 (bud. frontowy), ul. Krótkiej 6, ul. Łaskiej 41 (bud. I lewej oficyny), ul. Sieradzkiej 28 (bud. frontowy), ul. Złotej 1 w Zduńskiej Woli.” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8 (jako inwestor zastępczy).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 23.500 KB
artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki“ Sp. z o. o. ul Kościelna 8 98-220 Zduńska Wola (w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”) ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót „Przebudowa pieców kaflowych w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Zduńskiej Woli.

Załączniki:
Treść zapytania 32.000 KB
SIWZ 60.500 KB
artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. przy ul. Juliusza 18, ul. Juliusza 26 (bud. frontowy), ul. Krótkiej 6, ul. Łaskiej 41 (bud. I lewej oficyny), ul. Sieradzkiej 28 (bud. frontowy), ul. Złotej 1 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na wynajem posiadanych, wolnych niżej wymienionych lokali użytkowych:

 1. Ceramiczna 10 o powierzchni użytkowej 62,00 m2. Stawka wywoławcza 6,00 zł/m2 (netto), wadium 745,- zł.
 2. Zielona 36 o powierzchni użytkowej 78,60 m2. Stawka wywoławcza 10,80 zł/m2. (netto), wadium 1.700,- zł.
 3. Łaska 41 (w podwórzu) o pow. użytkowej 19,04 m2. Stawka wywoławcza 5,40 zł/m2. (netto), wadium 206,- zł.
 4. Dąbrowskiego 1 o powierzchni użytkowej 119,00 m2. Stawka wywoławcza 18,58 zł/m2. (netto) wadium 4.425 zł.
 5. Getta Żydowskiego 5 o powierzchni użytkowej 12,00 m2. Stawka wywoławcza 10,80 zł/m2. (netto), wadium 260,- zł.

Do oferowanej stawki doliczać będziemy VAT 23% oraz koszty za wodę i kanalizację i za c.o. Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie zakładu przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli.

Wymagane wadium należy wpłacić do godz. 10:00 dnia, w którym odbędzie się przetarg. Nie dopuszcza się do udziału w przetargu osób i instytucji, którym TBS „Złotnicki” sp-ka z o.o. wypowiedziało umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych. Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienie do przetargu przez żadnego z oferentów.

Informacji na temat przetargu udzielać będzie Marek Raźniewski telefon 43-823-24-49 wew. 108 lub 661-638-333. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia numer 4048/2/DAK/2016 z dnia 03.10.2016r : Wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. przy ul. Juliusza 18, ul. Juliusza 26 (bud. frontowy), ul. Krótkiej 6, ul. Łaskiej 41 (bud. I lewej oficyny), ul. Sieradzkiej 28 (bud. frontowy), ul. Złotej 1 w Zduńskiej Woli.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 20.000 KB
artykuł nr 8

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pokrycia dachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach administrowanych przez TBS Złotnicki Sp. z o.o. przy ul. Juliusza 18, ul. Juliusza 26 (bud. frontowy), ul. Krótkiej 6, ul. Łaskiej 41 (bud. I lewej oficyny), ul. Sieradzkiej 28 (bud. frontowy), ul. Złotej 1 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : ”Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 41 - 43 w Zduńskiej Woli” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8 (jako inwestor zastępczy).

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.500 KB
artykuł nr 10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 41 – 43 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku przy ul. Sieradzkiej 21 w Zduńskiej Woli.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 23.000 KB
artykuł nr 12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku przy ul. Sieradzkiej 21 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli (Sprawa nr 02/2016)

Załączniki:
Treść ogłoszenia 36.500 KB
artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zduńska Wola: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli (Sprawa nr 02/2016) Numer ogłoszenia: 84546 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016r.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 81.000 KB
SIWZ 334.000 KB
Załącznik nr 9a 2.823 MB
Załącznik nr 9b 1.754 MB
Załącznik nr 9c 3.352 MB
Załącznik nr 9d 1.708 MB
Załącznik nr 9e 2.226 MB
Załącznik nr 9f 8.681 MB
Załącznik nr 9g 806.500 KB
Załącznik nr 9h 464.000 KB
Załącznik nr 9i 529.500 KB
Załącznik nr 9j 1.962 MB
artykuł nr 15

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli (Sprawa nr 01/2016)

Załączniki:
Treść informacji 59.000 KB
artykuł nr 16

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, MODYFIKACJA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli

(Sprawa nr 01/2016)

Numer ogłoszenia: 59904 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016r.

Załączniki:
Treść zamówienia 69.000 KB
SIWZ 9.077 MB
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny na wynajem posiadanego, wolnego niżej wymienionego lokalu użytkowego:

 1. Złotnickiego 3/ II p. o powierzchni użytkowej 69,30 m2.
  Stawka wywoławcza - 11 zł/m2 (netto).
  Wymagane wadium - 1.525 zł.

Do oferowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz koszty za wodę i kanalizację oraz centralne ogrzewanie. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „OFERTA na wynajem lokalu użytkowego” należy składać w sekretariacie sp-ki do godz. 10.00 dnia, w którym odbędzie się otwarcie ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.02.2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie sp-ki przy ul.Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić w kasie sp-ki do dnia 18.02.2016 r. do godz. 10.00. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone. Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg.

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub pełną nazwę i siedzibę,jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną stawkę czynszu netto za m2 powierzchni,
 • rodzaj działalności jaki będzie prowadzony w przedmiotowym lokalu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłacenia wadium (może być kserokopia). Można obejrzeć lokal.

Informacji na temat przetargu udzielać będzie Marek Rażniewski telefon 43-823-24-49 wew. 108 lub 661-638-333. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza II przetarg na wynajem posiadanego wolnego niżej wymienionego lokalu użytkowego:

 1. Złotnickiego 3 / II piętro, o powierzchni 69,30 m2 , stawka wywoławcza netto 14,93 zł za m2, wadium 2.070,- złotych.

Do wylicytowanej stawki doliczamy VAT w wysokości 23% oraz koszty mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie zakładu przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli.

Wymagane wadium należy wpłacić w kasie zakładu do godziny 10:00 dnia, w którym odbędzie się przetarg.

Nie dopuszcza się do udziału w przetargu osób i instytucji, którym TBS „Złotnicki” sp. z o.o. wypowiedziało umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych. Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Posiadamy jeszcze 4 lokale biurowe przy ul. Ceramicznej 10 – ceny tych lokali atrakcyjne. Informacje związane z przetargiem będą udzielane pod numerami telefonów 43-8233117 w. 108 lub 661-638-333.