główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „ Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Zduńskiej Woli ” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 27.000 KB
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 180299-2014 z dnia 22.08.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 4 w Zduńskiej Woli

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.000 KB
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 180329-2014 z dnia 22.08.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w Zduńskiej Woli”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 22.000 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Roboty budowlane: Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 w Zduńskiej Woli. Numer ogłoszenia: 299780 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 180299-2014 z dnia 2014-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola.
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 4 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: 1) Specyfikacji technicznej wykonania i...
Termin składania ofert: 2014-09-08

Numer ogłoszenia: 186775 - 2014;

Załączniki:
Treść ogłoszenia 25.000 KB
Zmiana SIWZ 26.000 KB
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 4 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska WolaNumer ogłoszenia: 180299 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Załączniki:
Treść ogłoszenia 51.000 KB
Załączniki 1.793 MB
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska WolaNumer ogłoszenia: 180329 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:
Treść ogłoszenia 50.500 KB
Załączniki 2.106 MB
artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 1702471-2014 z dnia 06.08.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola? zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Ogłoszenie 21.500 KB
artykuł nr 9

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 170271-2014 z dnia 06.08.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 2 i Pl. Wolności 4 w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola? zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Ogłoszenie 21.500 KB
artykuł nr 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. ?Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 2, Pl. Wolności 4 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola?

Załączniki:
Ogłoszenie 30.500 KB
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konserwacja elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 2 i Pl. Wolności 4 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola Numer ogłoszenia: 170271 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola Numer ogłoszenia: 170247 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

artykuł nr 13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

Załączniki:
Treść zawiadomienia 27.500 KB
artykuł nr 14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

Załączniki:
Treść zawiadomienia 27.500 KB
artykuł nr 15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : "Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8."

Załączniki:
Treść zawiadomienia 28.000 KB
artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 219408 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

artykuł nr 17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Załącznik 35.000 KB
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 135885 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014.

artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 135563 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014.

artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawarcie umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 191888 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

artykuł nr 21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna Numer ogłoszenia: 93303 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Załączniki:
Treść ogłoszenia 25.000 KB
artykuł nr 22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 82663-2014 z dnia 15.04.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Złotej 8 m 3 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 23

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 87213-2014 z dnia 22.04.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szadkowskiej 32 m 9 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 24

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 87177-2014 z dnia 22.04.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 51 m 4 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 25

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ogłoszenia nr 82711-2014 z dnia 15.04.2014 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 9 m 16 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. ”Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli ” zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8

Załączniki:
Treść zawiadomienia 30.000 KB
artykuł nr 27

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 51 m 4 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 21.000 KB
artykuł nr 28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szadkowskiej 32 m 9 w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 20.500 KB
artykuł nr 29

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 87261 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87177-2014 z dnia 2014-04-22 r.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-modernizacyjne lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sieradzkiej 51 m 4 w Zduńskiej Woli. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: 1) Projektach technicznych: a. Projekt...
Termin składania ofert: 2014-05-08

Załączniki:
Treść ogłoszenia 26.000 KB
artykuł nr 30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 51 m 4 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 87177 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 41.000 KB
Załączniki 714.008 KB
artykuł nr 31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szadkowska 32 m 9 w Zduńskiej Woli. Numer ogłoszenia: 87213 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 42.500 KB
Załączniki 680.227 KB
artykuł nr 32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 8 m 3 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 82663 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:
Ogłoszenie 48.500 KB
Załączniki 2.172 MB
artykuł nr 33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 9 m 16 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 82711 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Załączniki:
Ogłoszenie 46.500 KB
Załączniki 2.079 MB
artykuł nr 34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szadkowska 32 m 9 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 71049 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:
Ogłoszenie 43.000 KB
Załącznik 680.252 KB
artykuł nr 35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 51 m 4 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 71073 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:
Ogłoszenie 46.000 KB
Załączniki 714.055 KB
artykuł nr 36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 71177 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:
Ogłoszenie 48.000 KB
Załączniki 928.120 KB
artykuł nr 37

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 30.000 KB
artykuł nr 38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - ubezpieczenie (rozstrzygnięty)

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW zbiorowe, ryzyk budowlano-montażowych.
Numer ogłoszenia: 83390-2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

artykuł nr 39

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 37.500 KB
artykuł nr 40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 64658 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

artykuł nr 41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 44242 - 2014.

artykuł nr 42

OGŁOSZENIE - lokal do wynajęcia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki" Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żytniej 16 znajduje się wolny lokal o powierzchni użytkowej 13,80 m2.
Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt z administracją TBS pod nr tel : 43 824-24-49 oraz 43 823-31-17.

artykuł nr 43

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - ubezpieczenie (rozstrzygnięty)

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, NNW zbiorowe, ryzyk budowlano-montażowych.
Numer ogłoszenia: 34482 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

artykuł nr 44

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. “Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49”.

Załączniki:
Załącznik 30.000 KB
artykuł nr 45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 65 m 1 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 34.000 KB
artykuł nr 46

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 65 m 3 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 31.500 KB
artykuł nr 47

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 33 m 6 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 33.500 KB
artykuł nr 48

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 79 m 3 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 33.500 KB
artykuł nr 49

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 71 m 1 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 32.500 KB
artykuł nr 50

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 25 m 7 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 33.000 KB
artykuł nr 51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 10 m 5 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 33.000 KB
artykuł nr 52

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 79 m 6 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

Załączniki:
Załącznik 33.500 KB
artykuł nr 53

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Krakowskim 12 m 7 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy

Załączniki:
Załącznik 33.000 KB