główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

DO WYKONAWCÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE: Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492342-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Przedmiotem zamówienia są roboty zduńskie w budynkach mieszkalnych polegające na budowie 50 sztuk pieca stałopalnego. Szczegółowy opis zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 2. Inwestor... Termin składania ofert: 2013-12-16 Numer ogłoszenia: 515596 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na wynajem nowych lokali użytkowych: Plac Wolności 9 – lokal użytkowy Nr.1, o pow. 75,59 m kw; Plac Wolności 9 – lokal użytkowy Nr.2 , o pow.57,36 m kw.; Plac Wolności 9 – lokal użytkowy Nr.3 , o pow.52,39 m kw.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania chodników dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.”

Załączniki:
Załącznik 31.000 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 65 m 1 w Zduńskiej Woli, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola. Numer ogłoszenia: 490740 - 2013

Załączniki:
Załącznik 575.340 KB
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 33 m 6 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 492188 - 2013.

Załączniki:
Załącznik 721.198 KB
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 492342 - 2013.

Załączniki:
Załącznik 255.472 KB
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 65 m 3 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola. Numer ogłoszenia: 489900 - 2013

Załączniki:
Załącznik 533.310 KB
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 71 m 1 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola. Numer ogłoszenia: 489396 - 2013.

Załączniki:
Załącznik 655.647 KB
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 79 m 6 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 488670 - 2013.

Załączniki:
Załącznik 576.014 KB
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 79 m 3 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola. Numer ogłoszenia: 488818 - 2013.

Załączniki:
Załącznik 595.776 KB
artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 10 m 5 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 488420 - 2013

Załączniki:
Załącznik 593.580 KB
artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 25 m 7 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 487672 - 2013

Załączniki:
Załącznik 513.316 KB
artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 12 m 7 w Zduńskiej Woli. Numer ogłoszenia: 487478 - 2013

Załączniki:
Załącznik 627.481 KB
artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 482466 - 2013

Załączniki:
Dokumenty związane z przetargiem 83.067 KB
artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania chodników Numer ogłoszenia: 476034 - 2013;

Załączniki:
Załącznik 69.776 KB
artykuł nr 17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Dokumenty związane z przetargiem 82.223 KB
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKIsp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49. Numer ogłoszenia: 418948 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. ”

artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 391102 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 359576 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 286438 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

artykuł nr 24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00 EURO na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 231852 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

artykuł nr 27

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Wolności 2 m 3 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.Numer ogłoszenia: 217892 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

artykuł nr 28

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zg. art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 25.06.2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 191460-2013 z dnia 16.05.2013 r. oraz na stronie internetowej www.bip.tbs-zlotnicki.akcessnet.net i w siedzibie Zamawiającego, na wykonanie zadania pn.: Modernizacja lokalu m...

artykuł nr 29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 172242-2013 z dnia 2013-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-modernizacyjne lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościelnej 3 m 8 przy Zduńskiej Woli. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: Projektach technicznych: Projekt techniczny... Termin składania ofert: 2013-05-15

artykuł nr 30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 3 m 8 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 191460 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

artykuł nr 32

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 191498 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191460 - 2013 data 16.05.2013 r.

artykuł nr 33

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 191460-2013 z dnia 2013-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-modernizacyjne lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: Projektach technicznych: Projekt techniczny... Termin składania ofert: 2013-05-31 Numer ogłoszenia: 191734 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

artykuł nr 34

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 2 m 3 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 35

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 36

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 37

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 3 m 8 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 38

Sprostowanie do zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr 169138-2013 z dnia 26.04.2013 roku p.n. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli”

artykuł nr 39

Sprostowanie do zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr 169386-2013 z dnia 26.04.2013 roku p.n. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli”

artykuł nr 40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Wolności 22 m 1 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Wolności 2 m 3 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23 m 8 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 169138 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013

artykuł nr 43

OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA - PAKIET NR 1.

OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA – PAKIET NR 1.

artykuł nr 44

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

artykuł nr 45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 46

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia,...

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola - sprawa nr 9 / 2013.

artykuł nr 47

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola - nr ogłoszenia 34645-2013 z dnia 06.03.2013 r. - sprawa nr 5 / 2013.

artykuł nr 48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych: 1. Łaska 16 o powierzchni 19,74 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/m kw., wadium 800,00 zł. 2. Plac Krakowski 12 o powierzchni 20,67 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/ m kw., wadium 825,00 zł. 3. Łaska 22 o powierzchni 22 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/ m kw., wadium 900,00 zł. 4. Sieradzka 26 o powierzchni 27,92 m kw. St...

artykuł nr 49

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia,...

Przetarg ograniczony: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola - sprawa nr 5 / 2013.

artykuł nr 50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 82372 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

artykuł nr 51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki:
Załącznik 15.000 KB
artykuł nr 52

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 Numer ogłoszenia: 51824 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013