główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola”, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE...

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola”, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pl. Wolności 1 m 13 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Łaskiej 24 m 5 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Królewskiej 3 m 1 w Zduńskiej Woli ” którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 6

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ do zamówienia...

"WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ do zamówienia p.n."Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola", którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, Numer ogłoszenia: 458436 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012. "

artykuł nr 7

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ do zamówienia...

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ do zamówienia p.n."Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola", którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, Numer ogłoszenia: 458436 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012.

artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na oczyszczanie zimowe dróg oraz ciągów pieszych przy nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 458436 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych : 1. Kościelna 11 o powierzchni 14,55 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/m kw., wadium 580,00 zł. 2. Ceramiczna 10 o powierzchni 148,50 m kw. Stawka wywoławcza 6,00 zł/m kw., wadium 1.782,00 zł.

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 1 m 13 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 442108 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Łaskiej 24 m 5 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 442240 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zduńska Wola: Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Królewskiej 3 m 1 w Zduńskiej Woli, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 441888 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - oczyszczanie zimowe dróg oraz...

Zduńska Wola: Oczyszczanie zimowe dróg oraz ciągów pieszych przy nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki. Numer ogłoszenia: 432460 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

artykuł nr 15

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

Niniejszym zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 429080 – 2012 pn. Oczyszczanie zimowe dróg oraz ciągów pieszych przy nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.

artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - oczyszczanie zimowe dróg oraz...

Oczyszczanie zimowe dróg oraz ciągów pieszych przy nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki. Numer ogłoszenia: 429080 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

artykuł nr 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych : 1. Łaska 16 o powierzchni 19,74 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/m kw., wadium 786,00 zł. 2. Kościelna 3 o powierzchni 166,48 m kw. Stawka wywoławcza 19,90 zł/m kw., wadium 6.626,00 zł.

artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. zamówienia publicznego na zadanie pn.: na roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49

artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola wybudowanym przed 1950 ”, którego inwestorem jest TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

TBS „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych: 1. Łaska 55 o powierzchni 42,20 m², wadium 1900,00 zł. 2. Plac Wolności 2 o powierzchni 101,27 m², wadium 4000,00 zł.

artykuł nr 21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola”, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.

artykuł nr 22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 Euro na roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8

artykuł nr 23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont elewacji z kolorystyką posesji przy ul. Sieradzka 5, ul. Sieradzka 21, ul. Łaska 60 w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola”, którego inwestorem jest TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokal

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego: 1. Łaska 41 o powierzchni 62,66 m kw. Stawka wywoławcza 9,95 zł/m kw., wadium 1.247,00 zł.

artykuł nr 25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - lokale

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego : 1. Łaska 55 o powierzchni 42,20 m kw. Stawka wywoławcza 15,92 zł/m kw., wadium 1.345,00 zł. oraz przetarg ofertowy na: 2. Pl. Wolności 2 o powierzchni 101,27 m kw. Stawka wywoławcza 22,50 zł/m kw., wadium 4.000,00 zł.

artykuł nr 26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (wymiana okien)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na roboty budowlane polegające na „Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola wybudowanym przed 1950”, którego inwestorem jest TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (wymiana okien)

Zduńska Wola: Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy. Numer ogłoszenia: 311480 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

artykuł nr 28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (malowanie)

Zduńska Wola: Remont elewacji z kolorystyką posesji przy ul. Sieradzka 5, ul. Sieradzka 21, ul. Łaska 60 w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola, którego inwestorem jest TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 309290 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

artykuł nr 29

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU - UL. KONWALIOWA 13

TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. informuje, że zamknęło (bez wybrania którejkolwiek oferty) II-gi przetarg pisemny nieograniczony ogłoszony w dniu 15.05.2012 r. (termin składania ofert do 18.06.2012 r.) na sprzedaż nieruchomości gruntowej (o powierzchni 809 m2, nr działki 358/21) ul. Konwaliowa 13 w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

artykuł nr 31

WYJAŚNIENIEDotyczy Przetargu nieograniczonegopn. ?Wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o. w Zduńskiej WoliNumer ogłoszenia: 133437 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

 

Zduńska Wola dnia 25 czerwca 2012 r.

 

 

Dotyczy Przetargu nieograniczonego
pn. „Wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
Numer ogłoszenia: 133437 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

 

Wyjaśnienie nr 1

 

 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z omyłką pisarską zaszła zmiana w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W formularzu ofertowym w kolumnie „Krotność – liczba miesięcy wykonywania usługi” winna być liczba 12 zamiast liczby 6. W załączeniu poprawny formularz ofertowy.

 

 

Osoba do kontaktu: Pan Adam Buchowicz tel. 43 823 22 58

 

Załączniki:
Załącznik nr1 54.000 KB
artykuł nr 32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

artykuł nr 33

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

Niniejszym zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150668 – 2012 pn. Drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, (art. 93 ust. 1 pkt 1 ...

artykuł nr 34

Drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000...

Drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

artykuł nr 35

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

artykuł nr 36

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

artykuł nr 38

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Łódź, dnia 02.04.2012 r.


WSZYSCY WYKONAWCY

sprawa nr 02/2012

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego
zg. art. 47 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 25.06.2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 56025 – 2012 z dnia 09.03.2012 r. oraz na stronie internetowej www.bip.tbs-akcessnet.net
i w siedzibie Zamawiającego, na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki”,
ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola - sprawa nr 2 / 2012.

 

Informujemy Państwa o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity z 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 29.03.2012 r. do godz. 9.00 wpłynęły dwie oferty.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę:

 

Nr

oferty

Nazwa
i adres wykonawcy

Pakiet nr 1

 

1

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15B
Adres do korespondencji
Departament Ubezpieczeń Majątkowych Zespół Ubezpieczeń Budynków Mieszkalnych 
ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź

Pakiet nr 2

 

  1

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15B
Adres do korespondencji
Departament Ubezpieczeń Majątkowych Zespół Ubezpieczeń Budynków Mieszkalnych 
ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (pakiet nr 1):

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena - Wysokość składki (wszystkie rodzaje ubezpieczeń)

Liczba pkt w kryterium:

Pokrycie ubezpieczeniowe (wszystkie rodzaje ubezpieczeń)

Razem

Liczba pkt

1

60,00

40,00

100,00

2

21,00

30,80

51,80

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (pakiet nr 2):

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena - Wysokość składki (wszystkie rodzaje ubezpieczeń)

Liczba pkt w kryterium:

Pokrycie ubezpieczeniowe (wszystkie rodzaje ubezpieczeń)

Razem

Liczba pkt

1

60,00

40,00

100,00

2

---

---

---

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana na podstawie kryterium oceny ofert zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W/w firmie Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a zostanie podpisana w dniu 10.04.2012 r.

Informacja - zgodnie z art. 92 ust. 2 w/w ustawy, została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.tbs-zlotnicki.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola.

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach.

Informację otrzymują - wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

1.

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 02-676 Warszawa,
ul. Postępu 15B
Adres do korespondencji
Departament Ubezpieczeń Majątkowych Zespół Ubezpieczeń Budynków Mieszkalnych  ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź

2.

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie

Adres do korespondencji
Filia w Łodzi  ul. Sienkiewicza 48 90-009 Łódź

 

 


artykuł nr 39

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest prawo własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli, obręb 8 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 358/21 o pow. 809 m2.Działka ta powstała w wyniku podziału działki 358/15, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 27975. Działka 358/21 nie została jeszcze odłączona do innej księgi wieczystej.

artykuł nr 40

Zamówienia ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności...

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki, ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli, w zakresie: Pakiet nr I: - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, Pakiet nr 2: - ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW), Wielkość zamówienia: Zamówienie nie przekroczy kwoty 200.000 Euro..

artykuł nr 41

Informacji o nierozstrzygniętym przetargu na działkę przy...

Informacji o nierozstrzygniętym przetargu na dziąłkę przy ul. Konwaliowej 13 nr działki 358/21 w Zduńskiej Woli, z powodu braku ofert na kupno działki.

artykuł nr 42

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ...

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI