główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki został unieważniony. Na podstawie art. 93 ...

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki został unieważniony. Na podstawie art. 93...

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp.z o.o. obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o .w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 oraz w zasobach własnych spółki.

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Łaskiej 35 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest TBS"ZŁOTNICKI"sp.z o.o w Zduńskiej Woli

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na   wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI”
sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8,
tel/fax (0-43) 823-24-49.

 

Załączniki:
Pełna dokumentacja przetargowa 184.812 KB
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?ZŁOTNICKI? sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?Złotnicki? sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych.

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY