główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na budowę drogi pożarowej, placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia przy ul. Pomorskiej 23 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?ZŁOTNICKI? sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49.

Sprostowanie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Złotnicki” sp. z.o.o, 98-220 Zduńska Wola
ul Kościelna 8, w Zduńskiej Woli informuje, że obowiązujący podatek VAT na roboty drogowe to 22% . Prosimy o uwzględnienie zmiany w ofercie.

Pełna dokumentacja:

http://tbs-zlotnicki.pl/download/20081229/dok.przetargowa081229.exe

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na budowę  drogi pożarowej, placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia przy
ul. Pomorskiej 23 w Zduńskiej Woli, którego inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43)
823-24-49.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) uwzględniający ustawę z dnia 4 września  2008 roku,
postępowanie obarczone jest wadą (niepoprawna stawka VAT, zmiany w kosztorysie) uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na budowę drogi pożarowej, placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia przy ul. Pomorskiej 23 w Zduńskiej Woli którego inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?ZŁOTNICKI? sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W dniu 20.08.2008 roku zawarto umowę z firmą AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTOSZ GRZEGORCZYK ul. Stefana "GROTA" Roweckiego 17 m39, 95-200 Pabianice na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli, którego inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul.Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

Załączniki:
SIWZ+załączniki 496.528 KB
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Konwaliowej 13 w Zduńskiej Woli, którego inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

Załączniki:
SIWZ + załączniki 501.438 KB
artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 39.000 KB
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Złotej 8 w Zduńskiej Woli, której inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

Załącznik:

http://tbs-zlotnicki.pl/download/zal.1.pdf
artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zawarciu umowy

W dniu 23.04.2008 roku zawarto umowę z Zakładem Kominiarskim "KOMINIARZ"Dariusz Wicher, ul.Dobra 6 98-220 Zduńska Wola na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez T.B.S."ZŁOTNICKI"

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?ZŁOTNICKI? sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

artykuł nr 16

Przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ?Złotnicki? sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych.