główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na dokończenie przebudowy dwóch pomieszczeń budynku warsztatowo-magazynowego na pomieszczenia biurowe, ocieplenie ścian oraz stropodachu wraz z remontem rampy i schodów oraz wymianę okien w budynku administracyjnym "C" i szyb w oknach w budynku administracyjnym "D" na nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli będącej w użytkowaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul.Kościelna 8 tel. /fax. (0-43) 823-24-49.

Załączniki:
Pełna dokumentacja przetargowa. 2.045 MB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,
ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na dokończenie przebudowy dwóch pomieszczeń budynku warsztatowo-magazynowego na pomieszczenia biurowe, ocieplenie ścian oraz stropodachu wraz z remontem rampy i schodów oraz wymianę okien w budynku administracyjnym C i szyb w oknach w budynku administracyjnym D na nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli będącej w użytkowaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,
odbytego w dniu 14.09.2007 roku.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) uwzględniający ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 roku,
iż nie złożono żadnej oferty, komisja przetargowa unieważniła postępowanie
o udzielenie zamówienia.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na dokończenie przebudowy dwóch pomieszczeń budynku warsztatowo-magazynowego na pomieszczenia biurowe.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy W dniu 13.08.2007 roku zawarto umowę z ABM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy spółka cywilna ul. Lipowa 65, 44-100 Gliwice na wykonanie kompleksowych inwentaryzacji architekto

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na roboty budowlane polegających na dostawie i montażu stolarki otworowej z PCV w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁ

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych i instalacji wewnętrznych budynków mieszkalnych komunalnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną nieruchomości będących w

artykuł nr 7

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych budynków

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych budynków mieszkalnych komunalnych wraz z inwentaryzacjami instalacji wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasoba

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowych inwentaryzacji architektoniczno-bu

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 uprzejmie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych budynków

artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych budynków mieszkalnych komunalnych wraz z inwentaryzacjami instalacji wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasob

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na...

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie kompleksowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych i instalacji wewnętrznych budynków mieszkalnych komunalnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną nieruchomości będących w

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 Euro.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 Euro, na wykonanie kompleksowej dokumentacji, projektowo-wykonawczej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 Euro, na...

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 Euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych dokumentacji, projektowo-wykonawczych budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych przy ul

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku (format Ms Word)
Załączniki:
Załącznik 1 - Treść ogłoszenia 170.500 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie przebudowy części budynku warsztatowo-magazynowego na pomieszczenia biurowe na działce położonej przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli będącego w użytkowaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49.