główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja, że na dzień 20.12.2005r. TBS...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że na dzień 20.12.2005r. dysponuje następującymi wolnymi lokalami użytkowymi :

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOLARKI...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ W LOKALU UŻYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 6 W ZDUŃSKIEJ WOLI ZARZĄDZANYM PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL.KOŚCIELNA 8, TEL/FAX (0-

artykuł nr 3

Oferty na badanie bilansu Spółki za 2005r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli przyjmuje oferty na badanie bilansu Spółki za 2005r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie robót remontowych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości „Kilińskiego 29” w Zduńskiej Woli zarządzanej przez Towarzystwo budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Z

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie docieplenia ściany...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie docieplenia ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości „Jana Kazimierza 7/9” w Zduńskiej Woli zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduń

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie termomodernizacji...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOCIEPLENIA...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie docieplenia stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotej 8A w Zduńskiej Woli zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 €...

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 € na wykonanie docieplenia ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości „Jana Kazimierza 7/9” w Zduńskiej Woli zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społe

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW PRZY UL.KOŚCIELNEJ 8 W ZDUŃSKIEJ WOLI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA 8, TEL/FAX (0-43) 823-24-49

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000...

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 € na wykonanie robót remont. ogólnobud. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości „Kilińskiego 29” w Zduńskiej Woli zarządzanej przez Towarzystwo Budownictwa Społec

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI „SZADKOWSKA 22” W ZDUŃSKIEJ WOLI ZARZĄDZANEJ PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O.W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA 8

artykuł nr 12

DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ Z PCV W ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ Z PCV W BUDYNKACH KOMUNALNYCH I BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS „ZŁOTNICKI” SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. KOŚCIELNA 8,

artykuł nr 13

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY W STANIE SUROWYM NA...

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY W STANIE SUROWYM NA POTRZEBY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI UL.AZALIOWA 7/ LAWENDOWA 8.

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI „SZADKOWSKA 22” W ZDUŃSKIEJ WOLI ZARZĄDZANEJ PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA

artykuł nr 15

ROBOTY ZDUŃSKIE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA ROBOTY ZDUŃSKIE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS „ZŁOTNICKI” SP. Z .O.O W ZDUŃSKIEJ WOLI. SEKCJA

artykuł nr 16

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI „KILIŃSKIEGO 31” W ZDUŃSKIEJ WOLI ZARZĄDZANEJ PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. KOŚCIELNA

artykuł nr 17

Utrzymanie czystości na posesjach zarządzanych przez TBS ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Utrzymanie czystości na posesjach zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz zasobach własnych spółki. Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rząd

artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU...

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na : 1/ Wywozie nieczystości płynnych z szamb przynależnych do budynków komunalnych zarządzanych przez TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w ilości około 300 - 350 m3/m-c, 2/ Dowozie wody pitnej na posesje

artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA USŁUGI KOMINIARSKIE W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS „ZŁOTNICKI” SP. Z .O.O W ZDUŃSKIEJ WOLI. SEKCJA I : ZAMAWIAJĄ

artykuł nr 20

przetarg na Wywóz nieczystości płynnych i dowóz wody...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I DOWÓZ WODY PITNEJ. SEKCJA I : Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Towarzys

artykuł nr 21

Usługi windykacyjne polegające na dochodzeniu w imieniu i...

Usługi windykacyjne polegające na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego należności od dłużników TBS "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, komórek i reklam, w zasobach komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i