główna zawartość
artykuł nr 1

przetarg nieograniczony o wartości...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

artykuł nr 2

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości "Żytnia 16" w Zduńskiej Woli reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul.Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartoś

artykuł nr 3

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- wykonawczej przebudo

artykuł nr 4

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na utrzymywanie czystości na posesjach administrowanych przez TBS "ZŁOTNICKI" sp. z o.o.

artykuł nr 5

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości "Spacerowa 93" reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul.Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

artykuł nr 6

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul.Kościelna 8 tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie docieplenia ściany szczytowej i klatki schodowej budynku mies

artykuł nr 7

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na roboty zduńskie w budynkach mieszkalnych administrowanych p

artykuł nr 8

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na utrzymywanie czystości na posesjach administrowanych przez TBS "ZŁOTNICKI" sp. z o.o.

artykuł nr 9

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na dostarczenie i montaż stolarki otworowej z PCV w kolorze białym

artykuł nr 10

przetarg ograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg ograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na przeprowadzenie postępowania windykacyjnego dłużników TBS "ZŁOTNICKI

artykuł nr 11

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49, działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości "M.C. Skłodowskiej 8" w Zduńskiej Woli, ogłasza przetarg nieograni

artykuł nr 12

przetarg ofertowy na najem wolnych pomieszczeń w budynkach...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul.Kościelna 8 ogłasza przetarg ofertowy na najem wolnych pomieszczeń w budynkach /po byłych wymiennikowniach c.o./: 1.przy ul.J.Kazimierza 9A , o pow. 96,83 m² 2.przy

artykuł nr 13

przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych polegających na rem

artykuł nr 14

przetarg na wywóz śmieci, odpadów stałych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na wywóz śmieci, odpadów i nieczystości stałych z posesji administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.

artykuł nr 15

publiczny przetarg ustny na najem następujących lokali...

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki" sp. z o.o. ul.Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na najem następujących lokali użytkowych : 1.Łaska 16 pow.użytk. 19,74 m²

artykuł nr 16

przetarg ofertowy na wynajem 2 pomieszczeń garażowych o...

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Złotnicki" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem 2 pomieszczeń garażowych o pow. 36,98 m² każdy ( wymiary szer.4,25 m ,dł. 8,70 m wys. 3.45 m ) na